Prezenta secțiune (denumită în continuare ”Termeni și Condiții”) stabilește modalitatea de utilizare a website-ului – www.sdhouse.ro, condițiile și termenele privind desfășurarea procesului de comercializare a produselor și serviciilor prin intermediul website-ului, precum și orice alte informații privind prezentarea produselor și serviciilor Scandinavian Design House S.R.L, inclusiv drepturile și obligațiile ce derivă din procesul de comercializare.

Scandinavian Design House S.R.L., societate română cu sediul social în Str. Fabrica de Glucoza 21, sector 2, Cod postal 020332, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București cu nr. J40/11797/2002, având cod unic de inregistrare fiscală RO15026211, gestionează website-ul www.sdhouse.ro și are calitatea de Vânzător în cadrul contractului de vânzare-cumpărare produse și servicii încheiat prin intermediul website-ului.

Recomandăm citirea cu atenție a prezentei secțiuni – Termeni și Condiții înainte de a utiliza website-ul www.sdhouse.ro și de a efectua orice comandă de achiziție, având în vedere că reprezintă parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat. Continuarea navigării după parcurgerea, citirea și înțelegerea prezentei secțiuni reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la conținutul acesteia.

Recomandăm citirea cu atenție a acestei secțiuni, atât la prima accesare, precum și periodic, împreună cu secțiunea Politica de Confidențialitate care conține informații privind datele cu caracter personal prelucrate, activitatea de prelucrare, scopurile, precum și drepturile de care dispuneți în legătură cu datele dumneavoastră personale.

Utilizatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a serviciilor oferite de către noi semnifică acceptarea deplină și necondiționată a prezentului document, împreună cu orice modificări ulterioare.

Scandinavian Design House S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără a fi necesară notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta.

Atunci când reveniți pe website, vă rugăm să verificaţi data ultimei actualizări și conținutul modificărilor. Modificările se vor aplica doar pentru viitor.

 1. Definiții

Termenii utilizați în prezenta Secțiune au exclusiv sensurile definite mai jos:

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, în format electronic, TV, în cadrul Magazinelor Scandinavian Design House SRL sau prin intermediul Website-ului www.sdhouse.ro a unui număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Scandinavian Design House S.R.L..

 

Cont – secțiune din website formată dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea comenzii constând în produse de pe Site și care conține informații despre Cumpărător si istoricul Cumpărătorului în Site. Utilizatorul este responsabil si se va asigura că toate informațile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate.

Contract de vânzare-cumpărare – înțelegerea încheiată electronic între Vânzător și Cumpărător prin efectuarea unei comenzi valide, confirmate de către Vânzător, achitată de către Cumpărător sau asumată plată la efectuarea livrării, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în cadrul prezentei Secțiuni, precum și cu prevederile legale aplicabile.

Comandă – documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul își manifestă intenția de a achiziționa Produsele și/sau Serviciile comercializate de către Vânzator prin intermediul website-ului www.sdhouse.ro.

Cumpărător –  orice utilizator care efectuează o Comandă în cadrul website-ului – i) persoană fizică care înregistrează  o comandă online în cadrul website-ului, având calitatea de consumator în conformitate cu prevederile legale aplicabile, ii) orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care înregistrează o comandă online în cadrul website-ului și acționează în exercitarea activității comerciale și/sau profesionale.

Garanția comercială - orice angajament asumat de vânzător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

Garanție legală de conformitate - protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

Produse si Servicii – orice produse sau servicii, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate, respectiv prestate, de către Vânzător, în beneficiul Cumpărătorului.

Magazinele Scandinavian Design House SRL - spațiile comerciale în care cumparatorii pot vizualiza, proba/încerca și cumpara produsele prezentate/comandate prin intermediul magazinului online www.sdhouse.ro. Acestea sunt:

BoConcept – situat in Galeriile Mobexpert Baneasa, Sos Bucuresti Ploiesti 44C, Sector 1, Bucuresti

Fleximo - situat in Galeriile Mobexpert Baneasa, Sos Bucuresti Ploiesti 44C, Sector 1, Bucuresti

Vox - situat in Sos Bucuresti Nord 21 -25, Complex SWAN, Sector 1, Bucuresti

Prețul Contractului – îl constituie prețul vânzării produselor, respectiv, prestării serviciilor, cuprins în comanda validată prin confirmare de către Vânzător. Cu toate acestea, vânzătorul atenționează asupra faptului că pot exista cazuri când, ca urmare a unor potențiale disfuncționalități ale Site-ului sau erori de orice altă natură, prețul afișat pe Site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Vânzătorul va informa Cumpărătorul asupra prețului corect, menționându-l în cuprinsul confirmării Comenzii. Prețul comunicat include TVA.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și Serviciilor astfel cum sunt indicate de către Vânzător.

Vânzător – societatea comercială S.C. Scandinavian Design House S.R.L., societate română cu sediul social în Str. Fabrica de Glucoza 21, sector 2, Cod postal 020332, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București cu nr. J40/11797/2002, având cod unic de inregistrare fiscală RO15026211.

Utilizator – persoana, compania sau orice altă entitate fizică sau juridică înregistrată în cadrul website-ului, care, prin înregistrare, și-a dat acordul cu privire la acceptarea clauzelor specifice de utilizare ale website-ului, respectiv a acceptat sectiunea prezentă de Termeni și Condiții. Calitatea de Utilizator se poate suprapune cu cea de Cumpărător, în cazul în care Utilizatorul efectuează o comandă pe acest website, însă acest lucru nu este obligatoriu.

Website/ site  – domeniul www.sdhouse.ro și subdomeniile acestuia, în cadrul cărora este operată platforma/ magazinul online sdhouse.ro

 1. Dreptul de proprietate intelectuală

Întreg conținutul website-ului www.sdhouse.ro, incluzând, dar fără a se limita la fotografii, imagini, texte, elemente de grafică web, software este proprietatea Scandinavian Design House S.R.L..

Utilizarea, în orice modalitate, a elementelor din cadrul website-ului, incluzând, dar fără a se limita la preluare, copiere, transfer, modificare, alterare, fără acordul prealabil, exprimat în scris al Scandinavian Design House S.R.L. este interzisă și reprezintă faptă ilicită de natură a atrage răspunderea civilă și penală.

 1. Crearea unui cont în cadrul website-ul www.sdhouse.ro

Pentru crearea unui cont în cadrul website-ului www.sdhouse.ro  Utilizatorul trebuie să folosească o adresă de e-mail validă, fiind modalitatea de comunicare și confirmare a comenzilor plasate de către Cumpărător în cadrul website-ului.

Prin crearea unui Cont, orice Utilizator este de acord cu prezenta secțiune de Termeni și condiții.

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal regăsiți în secțiunea Politica de confidențialitate, care reprezintă parte componentă a prezentei Secțiuni de Termeni și condiții.

 1. Comunicări publicitare - Newsletter

Orice Vizitator al website-ului se poate abona la Newsletter-ul Scandinavian Design House. Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul abonat la Newsletter poate renunța oricând la primirea acestor mesaje prin accesarea link-ului de dezabonare din Newsletter-ul transmis.

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal regăsiți în secțiunea Politica de confidențialitate, care reprezintă parte componentă a prezentei Secțiuni de Termeni și condiții.

 1. Procesul de vânzare online

Scandinavian Design House S.R.L. se asigură ca informațiile publicate în cadrul website-ului să fie exacte, corecte și complete, inclusiv descrierea produselor, serviciilor, a prețurilor, specificațiilor tehnice. Cu toate acestea este posibil, urmare a unor erori tehnice sau umane să existe erori în publicarea acestora, erori ce pot viza neconcordanțe între imaginea și descrierea produsului, descrieri incomplete privind produsele comercializate, prețurile afișate, disponibilitatea produsului (enumerarea este cu titlu exemplificativ).

Scandinavian Design House S.R.L. se asigură ca prețurile indicate în cadrul website-ului să fie corecte și actualizate în mod corespunzător. În situația în care sunt identificate erori privind prețurile afișate pentru Produsele/Serviciile comercializate, Scandinavian Design House S.R.L. va informa imediat Cumpărătorul despre eroare. În această situație, Cumpărătorul va avea posibilitatea fie de a reconfirma comanda la prețul corect și/sau actualizat fie de a anula Comanda.

Procedura anterior menționată este aplicabilă și în situația identificării unor erori esențiale, de natură a afecta procesul de vânzare-cumpărare online privind anumite specificații, descrieri, dimensiuni, elemente componente ale Produselor.

În aceste situații, Scandinavian Design House S.R.L. va contacta atât în scris cât și telefonic Cumpărătorul utilizând datele de contact indicate pentru înregistrarea/efectuarea comenzii. În  cazul în care, Cumpărătorul nu poate să fie contactat, într-un temen de 3 zile lucrătoare de la data sesizării erorii, comanda va fi considerată anulată și se va informa în acest sens, în scris, Cumpărătorul la adresa de email indicată și/sau la numărul de telefon comunicat prin mesaj tip sms.  

Desfășurarea procesului de vânzare prin intermediul website-ului implică aspecte specifice față de achiziționarea acestora din cadrul magazinului. În acest sens, recomandăm să fie acordată o atenție deosebită următoarelor situații:

 1. i) produsele pot apărea cu diferențe de culoare, în funcție de dispozitivul utilizat. De asemenea, culorile Produselor comercializate online pot fi diferite decât în realitate.
 2. ii) posibilitatea de a interveni anumite erori de afișare – text și/sau imagine datorită incompatibilității cu diferite browsere, pentru care nu putem fi responsabili.

iii) există posibilitatea ca prețurile și/sau specificațiile produselor care se găsesc în cadrul website-ului să suporte modificări. Comenzile deja acceptate nu vor suferi modificări ale prețului sau specificațiilor produselor, cu excepția situației în care operațiunea de modificare derivă din cauze exoneratoare de răspundere ( forță majoră, erori tehnice/umane).

 1. iv) imaginile și fotografiile Produselor au caracter orientativ. Pentru o identificare corectă a Produselor trebuie citită descrierea Produsului. De asemenea, recomandăm utilizarea opțiunii de mărire a imaginii.
 2. v) există posibilitatea ca Scandinavian Design House S.R.L. să deruleze diferite campanii publicitare sau promoții. Pentru fiecare astfel de campanii trebuie asumate prevederile Regulamentul de participare, care va fi publicat în cadrul website-ului.

5.1          Comanda online

Website-ul www.sdhouse.ro oferă posibilitatea utilizatorilor să plaseze comenzi online, prin adăugarea produselor și serviciilor dorite în coșul de cumpărături. Cumpărătorul are posibilitatea să parcurgă lista Produselor, să modifice cantitățile si să confirme intenția de cumpărare prin apăsarea butonului ‘Finalizează comanda’. Termenele indicate în cadrul website-ului privind disponibilitatea de livrare sunt aproximative.

Prin înregistrarea Comenzii online, Cumpărătorul este de acord să fie contactat de către reprezentanții Vânzătorului (telefonic și/sau email) pentru finalizarea contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul website-ului. Cumpărătorul va primi, ulterior finalizării Comenzii, un email de validare a procesului de inițiere a Comenzii, care nu are rol de confirmare din partea Vânzătorului.  

Confirmarea Comenzii din partea Vânzatorului se va realiza telefonic și/sau prin email. În cadrul confirmării vor fi stabilite toate aspectele privind finalizarea contractului de vânzare-cumpărare. În situația în care sunt realizate modificări ale Comenzii în urma discuțiilor cu reprezentanții Vânzătorului, va fi transmis un email de către Vânzător cu indicarea tuturor modificărilor operate, precum, dacă este cazul, produsele/serviciile suplimentar achiziționate, valoarea de achiziție, termen de plată, modalitate de plată, produsele/serviciile la care Cumpărătorul a renunțat.

Cumpărătorul se obligă să furnizeze în acest scop toate informațiile necesare emiterii facturii, în conformitate cu legislatia aplicabilă. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii. Vânzătorul este exonerat de orice răspundere în legătură cu procesul de vânzare și/sau de prestare a serviciilor disponibile, în cazul în care datele indicate de către Cumpărător nu sunt corecte, complete și adevărate.

În situația unor motive, cauze bine justificate, Vânzătorul are dreptul de a modifica Comanda inițiată, procedând la informarea imediată a Cumpărătorului privind situația intervenită. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea efectuată, Vânzătorul va considera comanda anulată și va proceda la restituirea sumei plătite în termen de maximum 14 zile calendaristice de la transmiterea comunicării de modificare.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, pus la dispoziție de Utilizator la crearea contului și/sau la plasarea comenzii, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului în legătură cu Comanda efectuată

Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

Prin transmiterea comenzii vă asumați în mod expres că aveți vârsta de peste 18 ani și dețineți capacitatea de a încheia contractul de vânzare-cumpărare prin intermediul website-ului www.sdhouse.ro.

Procesul de vânzare prin intermediul website-ului www.sdhouse.ro implică activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal comunicate.  Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal regăsiți în secțiunea Politica de confidențialitate, care reprezintă parte componentă a prezentei Secțiuni de Termeni și condiții

5.2          Plata. Modalități de plată

Modalitățile de plată acceptate de către Scandinavian Design House S.R.L.

Pretul Comenzii poate fi plătit prin una dintre următoarele modalități, în funcție de optiunea Clientului:

 • Plata online cu card - card personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții;
 • Plata prin ordin de plată - în baza facturii proforme emise de către Vânzător în contul menționat în cadrul Facturii;
 • Plata în numerar la livrare - plata va fi făcută în lei conform Prețului Comenzii și se va face la comisionarul care efectueză livrarea.
 • Plata cu voucher cadou emis de Scandinavian Design House S.R.L.
 1. Plata online cu cardul

Se pot efectua plăți online cu cardul personal sau al societății.

Plata se face cu ajutorul unui card de debit sau credit. Veți fi redirecționat către procesatorul de plăți online cu care colaborăm, Euplatesc.ro, pentru ca plata să se realizeze în condiții de deplină securitate. Este necesar să completați toate datele pe care EuPlatesc.ro le solicită prin intermediul formularului (nume, prenume, număr de card, cod de securitate). După acest moment, suma de bani este blocată în contul tău și poți verifica acest lucru. Dacă alegi această modalitate de plată nu îți este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Euplatesc.ro pune la dispoziția ta un sistem de tranzacționare prin procesare 3D Secure. Acest sistem, 3D Secure, te asigură ca pe parcursul tranzactiei nicio informație cu privire la cardul tău nu este reținută pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, datele tale fiind procesate direct de Visa și Master Card.

Plata in rate

Posesorii, persoane fizice, ai cardurilor de credit emise de către următoarele bănci comerciale: Banca Transilvania – Star BT, BCR, BRD Finance, First Bank, Alpha Bank pot achita în rate fixe fără dobândă online. Pentru clienții desemnați mai sus avem următoarele facilități de plată în RATE online:

- posesori ai cardurilor de credit emise de către Banca Transilvania – Star BT - pot achita in 3, 6 sau 12 rate online.

- posesori ai cardurilor de credit emise de către BCR – pot achita in 3, 6 sau 12 rate online.

- posesori ai cardurilor de credit emise de către BRD Finance – pot achita in 3, 6 sau 12 rate online.

- posesori ai cardurilor de credit emise de către First Bank – pot achita in 3, 6 sau 12 rate online.

- posesori ai cardurilor de credit emise de către Alpha Bank – pot achita in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20 sau 24 de rate online.

Plata Ramburs / Plata la livrare

Plata numerar este cunoscută și ca plata ramburs. Comenzile online cu livrare la domiciliu pot fi plătite prin Ramburs Numerar. Plata se face în lei, în limita maximă a 5.000 lei pentru persoanele juridice și a 10.000 lei pentru persoanele fizice, acestea reprezentand valoarea comenzii cu TVA.Plata se va efectua în momentul în care curierul sau echipa Scandinavian Design House ajunge cu produsele la adresa de livrare solicitată.

Plata cu ordin de plată

Un consultant Scandinavian Design House generează o factură proformă și o trimite prin e-mail către dumneavoastră. Contul bancar este menționat în factura proformă. Comanda se va procesa după ce vor fi semnați Termenii și Condițiile SDHouse și se va aproba plata în contul bancar Scandinavian Design House.

Plata cu Voucher Cadou

Fericitii posesori ai Vouchere-lor cadou emise de Scandinavian Design House S.R.L, le pot folosi ca mijloc de plata în oricare dintre magazinele noastre fizice, dar si online în cadrul website-ului sdhouse.ro.

Vânzătorul oferă diverse tipuri de reduceri. Reducerile sunt de asemenea acordate și sub formă vouchere care includ, cel mai frecvent, coduri de reducere.

Codurile de reducere si voucherele nu pot fi utilizate în mod repetat cu excepția situațiilor în care voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.

Voucherele nu pot fi combinate sau utilizate împreună, decât în situația în care voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.

În cazul în care reducerea sau cuponul de reducere este utilizat altfel decât în conformitate cu regulile ofertei de reducere, ale voucherului, Vânzătorul are dreptul de a refuza reducerea, voucherul respectiv. Cumpărătorul va fi informat în consecință și i se va oferi posibilitatea de a plasa Comanda fără reducerea solicitată. În cazul unor neînțelegeri/neclarități privind interpretarea regulilor aplicabile reducerilor sau cupoanelor de reduceri, mențiunile cuprinse în secțiunea Termeni și Condiții vor prevala.
Dacă plasați o Comandă pentru mai multe produse dintre care unul nu este disponibil, reprezentantul Scandinavian Design House vă va informa corespunzător. Restul Comenzii va fi procesat și expediat conform solicitarii clientului.

Atentie! Pentru comenzi de mobilier personalizat sau comenzi cu valoare mai mare de 3000 Ron, pentru procesarea comenzii se plateste un avans de cel putin 60% din valoarea comenzii. 

 Vă vom oferi toate detaliile în momentul confirmării telefonice a comenzii. Pentru întrebari sau sugestii, ne puteți contacta la adresa online@sdhouse.ro sau la numărul de telefon 0727 333 603.

5.3 Livrarea produselor comandate. Prestarea serviciilor

Livrarea produselor și prestarea serviciilor achiziționate se realizează la adresa de livrare definită de către Cumpărător în formularul de Comandă, utilizând Modalitatea de Livrare aleasă în momentul înregistrării Comenzii si în termenele stabilite pentru fiecare dintre produselele comandate.

Vânzătorul va informa Cumpărătorul privind data estimativă de expediere, urmând a fi transmise și informări privind statusul comenzii. Această dată de expediere indică momentul în care ne asteptăm să trimitem produsul partenerului nostru care prestează serviciile de livrare. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă asigura ca produsele sunt expediate și livrate în intervalul de timp estimat.

Timpul de livrare curge din momentul în care Bunurile comandate sunt expediate din depozitele Vânzătorului și considerăm că nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare de la data Acceptării Comenzii, cu următoarele excepții:

 1. i) situatia in care produsele sunt realizate pe comanda, caz in care termenul de livrare se anunta punctual de către Vânzător, rămânând opțiunea Clientului/Cumpărătorului, daca mentine sau nu comanda si accepta termenul de livrare, și/sau
 2. ii) situația în care Vânzătorul modifică termenul de livrare estimat/nu se încadrează în termenul general indicat, în cazul în care procesul de livrare este afectat din cauza unor circumstanțe mai presus de puterea de control a Vânzătorului, care vizează, fără limitare la, situații de forță majoră și/sau caz fortuit – precum stare de urgență, stare de alertă, revolte, proteste, incendii, explozii, inundații, pandemii, blocaje, greve (conflicte de muncă), restricții sau întârzieri care afectează transportatorii (ex. intervenția autorităților în procesul de transport), decizii ale Producătorilor, incapacitatea și/sau întârzierea în obținerea aprovizionarii de către Producători cu materiale adecvate

Astfel, nu putem garanta că livrările nu vor fi afectate de probleme neprevăzute care afectează producătorul produsului sau partenerii noștri de livrare. În situația în care nu reușim să respectăm expedierea estimată sau data livrării, vă vom contacta pentru a va informa despre data estimată revizuită.

Livrarea Produselor și/sau Serviciilor contractate de către Cumpărător se va face numai în urma confirmării plății Prețului Contractului, excepție făcând plata realizată în numerar la livrare.

Produsele se află în ambalajul original și sigilat al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare, excepție făcând produsele care sunt marcate explicit pe Site ca fiind resigilate sau montate.

Vânzătorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că Produsul sau Serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre această indisponibilitate, urmând ca Prețul Contractului achitat de către Cumpărător pentru Produsul sau Serviciul indisponibil să fie rambursat în termen de maximum 14 de zile calendaristice.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, Vânzătorul poate refuza onorarea livrării, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau poate stabili un nou termen de onorare a comenzii.

Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea menținerii corectitudinii informațiilor expuse pe Site cu privire la disponibilitatea, prețul și specificațiile produselor comercializate.

Cumpărătorul este exclusiv responsabil pentru indicarea corectă a adresei de livrare/prestare a serviciilor, precum și de faptul că este disponibil la data livrării produselor, respective la data stabilită pentru prestarea serviciilor. În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Produsele în numele său. Reprezentantul Cumpărătorului trebuie să fie o persoană cu capacitatea necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, Produsele.

În sarcina Cumpărătorului este obligația de a se asigura că există căi de acces corespunzătoare pentru livrarea, respectiv prestarea serviciilor de montaj, dacă acestea au fost achiziționate.

Cumpărătorul este exclusiv responsabil pentru verificarea dimensiunii produselor achiziționate și se va asigura că este spațiu suficient și/sau ca spațiul permite amplasarea Produselor achiziționate.

În cazul în care reprezentanții Vânzătorului consideră, în mod rezonabil, că este posibil ca livrarea în locul indicat de Cumpărător este de natură să deterioreze Produsele sau spațiul/ locația indicată, îl vor informa pe Cumpărător şi vor înregistra aspectele semnalate în documentul de livrare.

Cumpărătorul poate accepta livrarea cu ignorarea aspectelor semnalate, prin furnizarea acordului în acest sens în mod neechivoc, prin document fizic/corespondență electronică, prin raportare la toate riscurile ce îi sunt aduse la cunoștință de către Vânzător anterior în aceeași manieră neechivocă prin intermediul unui suport durabil, însă Vânzătorul va fi în acest caz exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele daune/prejudicii cauzate Produselor sau locației de livrare ca o consecință a faptului că livrarea a avut loc conform instrucțiunilor Cumpărătorului.

În situația în care, livrarea nu se poate efectua și/sau serviciile achiziționate nu pot fi prestate, din cauza imposibilității de acces sau dintr-un alt motiv justificat al Vânzătorului, pe care Vânzătorul nu putea să îl prevadă la momentul confirmării Comenzii și care determină imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale asumate de către Vânzător, contractul de vânzare-cumpărare este desființat de drept, fără nicio notificare prealabilă din partea Scandinavian Design House și fără intervenția instanței de judecată.

Livrarea se realizează la adresa de livrare definită de către Cumpărător în formularul de Comandă, utilizând Modalitatea de Livrare aleasă în momentul înregistrării Comenzii si în termenele stabilite pentru produselele comandate.

În cazul în care ați ales plata ramburs, proprietatea Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de transportator).

În momentul recepției și efectuării plății integrale cu privire la comanda livrată, se transferă inclusiv dreptul de proprietate asupra produselor către dumneavoastră. În momentul respectiv, riscul privind pierderea sau deteriorarea, este, de asemenea, transferat Cumpărătorului.

Livrarea va fi considerată finalizată atunci când am livrat produsele la adresa indicată de dumneavoastră

La livrare, produsul (produsele) va fi însoțit de următoarele documente: factură, aviz, certificat de garanție, certificat de conformitate, schițe de montaj (dacă nu ați optat pentru montaj oferit de echipe noastre).

5.5 Recepția produselor

La livrarea produselor, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de catre Cumpărător. Prin aceasta confirmare nu va fi afectat in niciun fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior Scandinavian Design House S.R.L. în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Bunurilor. După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

Refuzul de semnare a documentului de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor.În această situație, livrarea Produselor nu se va executa.

Înainte de recepționarea Bunurilor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de a verifica dacă ambalajul este intact și de a notifica imediat transportatorul în legatură cu orice defecte sesizate.

În cazul în care ambalajul nu este intact, Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să refuze recepția Bunurilor de la transportator și să transmită un email de informare Vânzătorului la adresa de email online@sdhouse.ro. Prin semnarea de primire, Cumpărătorul confirmă că ambalajul Bunurilor este intact.

Dacă suspectați ca Bunurile au suferit deteriorări în timpul transportului, care nu au fost semnalate la recepția bunurilor de la transportator, vă rugăm să ne contactați în termen de 2 zile de la livrarea acestora, la adresa de e-mail: online@sdhouse.ro , atașând poze atât cu coletul cât și cu produsul deteriorat. 

În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului (cum ar fi, dar fara a se limita la: refuzul de primire a coletului, absența de la adresa de livrare comunicată, refuzul achitării contravalorii coletului), Bunurilor trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metodă de livrare diferita de cea solicitată initial prin Comanda, Cumpărătorul are obligația de a suporta toate costurile ocazionate de livrarile repetate.

 1. Politica de returnare a produselor de catre Cumparator

Potrivit legislației în vigoare, Cumpărătorul îsi poate exercita dreptul de retragere din Contract în termen de 14 zile calendaristice de la livrarea Produselor sau de la încheierea contractelor în cazul Serviciilor. În acest interval de timp Produsele și/sau Serviciile achiziționate de Cumpărător de la Scandinavian Design House S.R.L. pot fi returnate, fără sa fie nevoie de precizarea unor motive de retur, iar sumele plătite vor fi rambursate.

Conform legislației, acest drept este prevăzut doar pentru Cumpărătorii persoane fizice. Astfel, prin Cumpărător, în acest context se va înțelege exclusiv cumpărătorul persoană fizică. Ca urmare, dreptul de retragere nu va fi valabil în cazurile în care documentele însoțitoare ale Comenzii au fost emise pe numele unei persoane juridice.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Cumpărătorul  trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la decizia sa de a se retrage din Contract, utilizând o declarație neechivocă, trimisă prin e-mail pe adresa online@sdhouse.ro . În această situație, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului, fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.  Confirmarea de primire a cererii de retragere nu vizează acceptarea returului.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficientă trimiterea comunicării privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Scandinavian Design House va accepta ca retur produsele care:

Un produs este acceptat la retur numai cu respectarea următoarelor condiții:

 • Cumparatorul trebuie să prezinte în original bonul de casă și/sau a facturii aferente;
 • Cumparatorul trebuie să returneze produsul funcțional, în parametri normali, în aceleași condiții și în aceeași stare în care a fost cumpărat/livrat;
 • Produsul returnat nu trebuie sa prezinte urme de folosință, uzură, deteriorări mecanice, lovituri, ciobituri, șocuri mecanice, electrice etc.;
 • Produsul returnat nu trebuie sa fi fost supus niciunei intervenții de tip service, reparații sau orice altă intervenție neautorizată;
 • Produsul trebuie sa fie returnat în ambalajul său original și însoțit de accesoriile sale originale, dacă e cazul. Lipsa sau deteriorarea etichetelor sau a marcajelor de pe produs sau ambalaj atrage refuzul de returnare a produsului;
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original și toate documentele cu care a fost livrat produsul;
 • Produsele nu fac parte din categoria produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate, cu excepția cazului în care sunt sigilate;

Sunt exceptate de la dreptul de retragere Contractele privind:

 • Produsele care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, de exemplu, dar nereducându-se la acestea, saltele, topuri de saltele, cearșafuri, parfumuri, etc.
 • Produse confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate.
 • Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Cumpărător.
 • Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.
 • Produsele care sunt destinate consumului imediat.
 • Produsele carora cumpărătorul le-a îndepărtat sigiliul de protecție

Vânzătorul are dreptul de a inspecta Produsele returnate pentru verificarea condițiilor de retur. 

Având în vedere natura și specificul Produselor comercializate, Vânzătorul are dreptul de a refuza orice produs returnat, care nu întrunește cerințele condițiile de returnare și care nu poate fi revândut ca un produs nou.

 

Bunurile returnate care prezinta urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se accepta retur numai dupa aducerea lor la conformitate, implicand costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat / Resigilat.

Vânzătorul are dreptul ca în situația în care se returnează Produse care prezintă  urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) să accepte returul numai dupa aducerea Produselor la conformitate, implicand costurile de igienizare, cosmetizare,reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat / Resigilat.

 

Vânzătorul are dreptul de a reține contravaloarea aferentă diminuării valorii Produsului în situația în care Cumpărătorul exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Produsele, într-o măsură ce depășește limita necesară pentru stabilirea naturii, calității și/sau a modului de funcționare a Produsului achiziționat. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.

Pentru claritate, din pretul total al Bunului returnat, Vanzatorul va retine o suma de bani ce reprezinta diminuarea valorii Bunului in proportie de 20%-50% din valoarea initiala a Bunului, dupa caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicata catre Cumparatorului la receptionarea și efectuarea inspecției Produselor returnate.

Cumparatorul va suporta costul direct al returnarii produselor, acesta este responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii produselor.

Returnarea produselor se poate efectua prin curier sau direct la sediul comercial al Vânzătorului, fără întârzieri nejustificate si, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data comunicării retragerii. Toate aceste costuri de retur sunt suportate de client.

În cazul în care dreptul de retragere/ returul este acceptat, Vânzătorul va efectua rambursarea prețului tranzactiei in termen de 14 zile lucratoare de la data recepționării și inspecției Produsului returnat.

 1. Restituirea sumelor provenite din cererea de retur acceptată de către Vânzător se va face în următoarele condiții:
 2. Pentru sumele achitate în numerar în magazin, restituirea se va face tot în numerar, în cazul în care returul are loc în aceeași zi cu data achiziționării;
 3. Pentru sumele achitate prin ordin de plată sau prin card bancar, restituirea se va face prin virament bancar, în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în contul bancar indicat de client prin cererea de retur;

iii. În cazul în care produsul returnat a fost achiziționat cu plata în rate (cu card de credit), restituirea se va face prin transmiterea către bancă a unei solicitări de anulare a tranzacției;

 

 1. Confidențialitate

Scandinavian Design House S.R.L. va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, a parolei si a tuturor informațiilor furnizate în legătură cu contul creat pe Site și orice alte date pe care le furnizați către Scandinavian Design House S.R.L., în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră de a păstra detaliile de cont confidențiale si de a nu le divulga către terți. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor sunteți de acord să informați Scandinavian Design House S.R.L.  în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.

 1. Conformitatea produselor. Garanții. Reclamații

Produsele comercializate în cadrul website-ului www.sdhouse.ro beneficiază de garanția legală de conformitate de 2 ani, conform dispozițiilor exprese ale Legii nr. 499/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia. Pe această perioadă, dacă lipsa de conformitate nu se datorează acțiunii Cumpărătorului (montaj defectuos, utilizare necorespunzătoare instrucțiunilor) și este adusă în atenția Vânzătorului în termen de două luni de la data la care Cumpărătorul a constatat-o, Vânzătorul își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii Produsului pe cheltuiala sa.

Vânzătorul se obligă să livreze cumpărătorului Produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că Produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

– corespund descrierii făcute de Vânzător si au aceleasi Specificații ca si produsele pe care Vânzătorul le-a prezentat Cumpărătorului ca mostră sau model;

– corespund oricărui scop specific solicitat de către Cumpărător, scop făcut cunoscut Vânzătorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vânzare-cumpărare;

– corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip;

– fiind de acelasi tip, prezintă parametri de calitate si performanțe normale, la care Cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului si declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de Vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Vânzătorul nu este răspunzător pentru declarațiile publice dacă nu a cunoscut si nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză, declarația fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, sau dacă decizia de a cumpăra Produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauză.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare Cumpărătorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îsi are originea în materialele furnizate de Cumpărător.

Vânzătorul acordă, pe lângă garanția legală de conformitate, o garanție comercială care începe de la data recepționării produselor de către Client, astfel:

– mobilier – 2 ani (pentru deficiențe calitative);

– accesorii pentru casa– 30 zile pentru țesături, tricotaje, confecții și articole textile precum pături, prosoape, covoare, perdele, huse de canapea, țesături decorative (fire neuniforme, culoare nefixată, rezistență slabă a vopsirilor și a imprimeurilor, decolorare prin spălare sau prin frecare, modificări dimensionale peste limitele admise, cedarea sau migrarea coloranților, cusături desfăcute sau ochiuri scapate), sticlărie, ceramică, porțelan (decor sau luciu nefixat, exfolierea acoperirilor, accesorii insuficient consolidate), corpuri de iluminat (defectare sub durată minimă de funcționare declarată de producători, legături electrice interne întrerupte, îmbinări nerezistente).

Spargerea Produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea Produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător și nu formează obiectul garanției.

Garanția nu se aplică dacă produsul a fost depozitat, asamblat, montat incorect, folosit în mod necorespunzător, deteriorat, modificat sau curăţat prin metode incorecte sau cu agenţi nepotriviţi de curăţare. Garanţia nu acoperă defectele de uzură, tăieturi sau zgârieturi sau deteriorări cauzate de impact sau accidente. Garanţia nu se aplică dacă Produsul a fost utilizat cu nerespectarea instrucțiunilor/specificațiilor de utilizare sau a fost utilizat în alte scopuri decât cel comunicat de către Vânzător sau conform scopurilor pentru care tipul de produs este utilizat în mod normal.  

Reclamațiile privind lipsa de conformitate a Produselor/Serviciilor achiziționate vor fi adresate Vânzătorului – S.C. Scandinavian Design House S.R.L., societate română cu sediul în Fabrica de Glucoza nr. 21, sector 2, Cod postal: 020332, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/11797/2002, având codul fiscal nr. RO15026211, e-mail la adresa online@sdhouse.ro, sau direct la sediul acestuia.

Orice reclamație trebuie să fie însoțită de factură și certificatul de garanție. În termenul de garanție Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea gratuită, într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului cu deficiențe calitative, dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de nerespectarea de către Cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și întreținere. În funcție de disponibilitatea producătorului și de locul unde a fost fabricat produsul, Vânzătorul își va impune să repare sau să înlocuiască produsul, pe durata garanției, într-un termen maxim de 15 zile.

Produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou. Defectele apărute în termenul de garanție ca urmare a unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice de către un serviciu specializat, se repară gratuit.

 

 1. Forța majora

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Legea aplicabilă – jurisdicția

Contractul este supus legii române și se coroborează cu dispozitiile OUG 34/2014 privind drepturile Cumpărătorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si ale Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele judecătoresti române competente.

Scandinavian Design House S.R.L. îsi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi condiții în ceea ce privește utilizarea Website-ului, în orice moment. Scandinavian Design House S.R.L.  își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil.