Scandinavian Design House S.R.L. oferă clienților săi posibilitatea de returnare a produselor comandate și achiziționate în conformitate atât cu prezenta politică internă, cât și cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare în ceea ce privește dreptul consumatorului de retragere.

Potrivit legislației în vigoare, Cumpărătorul îsi poate exercita dreptul de retragere din Contract în termen de 14 zile calendaristice de la livrarea Produselor sau de la încheierea contractelor în cazul Serviciilor. În acest interval de timp Produsele și/sau Serviciile achiziționate de Cumpărător de la Scandinavian Design House SRL  pot fi returnate, fără sa fie nevoie de precizarea unor motive de retur, iar sumele plătite vor fi rambursate.

Conform legislației, acest drept este prevăzut doar pentru Cumpărătorii persoane fizice. Astfel, prin Cumpărător, în acest context se va înțelege exclusiv cumpărătorul persoană fizică. Ca urmare, dreptul de retragere nu va fi valabil în cazurile în care documentele însoțitoare ale Comenzii au fost emise pe numele unei persoane juridice.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Cumpărătorul  trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la decizia sa de a se retrage din Contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail. În cazul utilizării acestei opțiuni, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului, fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficientă trimiterea comunicării privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 

Consecințele retragerii

În cazul exercitării dreptului de retragere, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului contravaloarea Produselor comandate, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data informării cu privire la decizia de retragere din Contract.

Rambursarea se va efectua folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul si-a exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, nu vor fi percepute comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Cu toate acestea, Vânzătorul va putea amâna rambursarea contravalorii produselor până la data la care acesta primește înapoi produsele sau până la momentul la care Cumpărătorul a furnizat Vânzătorului dovada că a returnat produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

 

Detalii despre dreptul de retragere

Returnarea produselor se poate efectua prin curier sau direct la sediul comercial al Vânzătorului, fără întârzieri nejustificate si, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data comunicării retragerii. Termenul este respectat dacă Produsele sunt returnate înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Cumpărătorul este informat asupra faptului că, în cazul în care Produsele prezintă la returnare ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, Vânzătorul îsi rezervă dreptul de a refuza returul sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

În maximum 14 zile calendaristice de la data returnării (recepției de către vânzător) Scandinavian Design House S.R.L. va restitui clientului contravaloarea produsului în contul indicat în acest sens de către client. Termenul de 14 zile calendaristice începe să curgă de la intrarea în posesie a produsului de către vânzător.

 

Condiții generale pentru returul produselor vândute și expediate de Scandinavian Design House S.R.L.

Un produs este acceptat la retur numai cu respectarea următoarelor condiții:

 • Clientul trebuie să prezinte în original bonul de casă și/sau a facturii fiscale aferente;
 • Clientul trebuie sa returneze produsul funcțional, în parametri normali, în aceleași condiții și în acceași stare în care a fost cumpărat;
 • Produsul returnat nu trebuie sa prezinte urme de folosință, uzură, deteriorări mecanice, lovituri, ciobituri, șocuri mecanice, electrice etc.;
 • Produsul returnat nu trebuie sa fi fost supus niciunei intervenții de tip service, reparații sau orice altă intervenție neautorizată;
 • Produsul trebuie sa fie returnat în ambalajul său original și însoțiti de accesoriile sale originale, dacă e cazul. Lipsa sau deteriorarea etichetelor sau a marcajelor de pe produs sau ambalaj atrage refuzul de returnare a produsului;
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original și toate documentele cu care a fost livrat produsul;
 • Produsele nu fac parte din categoria produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate, cu excepția cazului în care sunt sigilate;

Sunt exceptate de la dreptul de retragere Contractele privind:

 • Produsele care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, de exemplu, dar nereducându-se la acestea, saltele, topuri de saltele, cearșafuri, parfumuri, etc.
 • Produse confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate.
 • Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Cumpărător.
 • Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente

 

Restituirea sumelor provenite din serviciul de retur se va face în următoarele condiții:

 1. Pentru sumele achitate în numerar în magazin, restituirea se va face tot în numerar, în cazul în care returul are loc în aceeași zi cu data achiziționării;
 2. Pentru sumele achitate prin ordin de plată sau prin card bancar, restituirea se va face prin virament bancar, în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în contul bancar indicat de client prin cererea de retur;
 3. În cazul în care produsul returnat a fost achiziționat cu plata în rate (cu card de credit), restituirea se va face prin transmiterea către bancă a unei solicitări de anulare a tranzacției;