REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„Câștigă cu VOX”
Perioada: 17.05.2021 – 27.12.2021

 

 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

            (1) Organizatorul concursului „Câștigă cu VOX” (denumit în continuare „Concursul”) este compania BLOGAL INITIATIVE SRL, persoană juridică română, reprezentată prin domnul Rudolf -Vladimir Dulea – Administrator, prin mandatar SALAMI SARA, cu sediul București, Str. Lotrioara nr.19, Bl.M31A, Sc.A, Ap.37, sector 3, cod poștal 032167, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J40 /7687/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 30389342, cont bancar RO54 RZBR 0000 0600 1476 9708, deschis la Banca Raiffeisen Bank, denumita in cele ce urmează "Organizator" în numele și pentru:

Scandinavian Design House, companie care comercializează produse de mobilier și accesorii decorative, înființată și funcționând in conformitate cu legile din Romania, cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză, Nr. 21, Et. 1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/11797/2002, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 15026211.

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Scandinavian Design House, la link-ul: https://www.sdhouse.ro/castigacuvox

(4) Participanții la Concurs se obligă să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

 1. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul se desfășoară lunar în perioada 17.05.2021 – 27.12.2021. În fiecare lună va exista o nouă provocare pentru participanți, timpul de înscriere fiind de o săptămână.

Fiecare etapă va începe în zilele de 17 mai, ora 11:00, 21 iunie ora 11:00, 19 iulie ora 11:00, 23 august ora 11:00, 20 septembrie ora 11:00, 18 octombrie ora 11:00, 22 noiembrie ora 11:00, 20 decembrie ora 11:00, iar acestea se vor încheia pe rând la următoarele date: 23 mai, ora 23:59, 27 iunie, ora 23:59, 25 iulie, ora 23:59, 29 august, ora 23:59, 26 septembrie, ora 23:59, 24 octombrie, ora 23:59, 28 noiembrie, ora 23:59, 26 decembrie, ora 23:59.

Provocările vor avea loc simultan pe contul de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania și pe contul de Instagram @voxromania: https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro. Concursul se va desfășura în acord cu prevederile Regulamentului care poate fi accesat la link-ul: https://www.sdhouse.ro/castigacuvox

(2)  După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele cu vârsta peste 18 ani (denumite în continuare „Participanţi”) care au reședința pe teritoriul României şi care, pe durata de desfășurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18  ani, angajații Organizatorului, angajați ai companiei Scandinavian Design House sau VOX și nici rudele acestora pana la gradul 3 inclusiv, membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie),

(3) Câștigătorii vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume și modalitatea de revendicare a premiului, respectiv comunicarea adresei de domiciliu sau ridicarea personală din showroom, în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4.

 

(4) Organizatorul are la dispoziție 7 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.

 

(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

 1. PROCEDURA CONCURSULUI

Premiile vor fi anunțate prin tragere la sorți, prin intermediul platformei https://commentpicker.com/.  Premiile câștigate în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.

Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu, pe unul dintre canalele de desfășurare a concursului, in perioada 17.05.2021 – 27.12.2021.

4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să răspundă la una dintre următoarele provocări lansate pe unul dintre conturile proprii de Facebook și Instagram ale VOX:

 

 

Provocare 1 (17.05.2021 - 23.05.2021):

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni și să spună care este produsul preferat de la VOX

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 


Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni și să spună care este produsul preferat de la VOX

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Fiecare premiu constă într-un voucher în valoare de 300 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

 

Provocare 2 (21.06.2021 – 27.06.2021):

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni care și-ar dori să participe la concurs

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni care și-ar dori să participe la concurs

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Premiile constau într-un voucher în valoare de 300 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

 

Provocare 3 (19.07.2021 – 25.07.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni care cu care ar sărbători mutarea în noua casă

(4) să dea apreciere/like postării respective


Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care cu care ar sărbători mutarea în noua casă

(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Premiile constau într-un voucher în valoare de 300 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

 

Provocare 4 (23.08.2021 – 29.08.2021):

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să menționeze cum și-ar dori să arate casa ideală pentru el/ea

(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să menționeze cum și-ar dori să arate casa ideală pentru el/ea
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Premiile constau într-un voucher în valoare de 500 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

Provocare 5 (20.09.2021 – 26.09.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să precizeze ce cameră a casei ar decora-o folosind produsele VOX

(4) să dea apreciere/like postării respective


Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să precizeze ce cameră a casei ar decora-o folosind produsele VOX
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Premiile constau într-un voucher în valoare de 500 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

 

 Provocare 6 (18.10.2021 – 24.10.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care și-ar amenaja casa în stil scandinav
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care și-ar amenaja casa în stil scandinav
 (4) să dea apreciere/like postării respective

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Premiile constau într-un voucher în valoare de 500 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

 

Provocare 7 (22.11.2021 – 28.11.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care au început deja să pregătească cadourile pentru Crăciun
(4) să dea apreciere/like postării respective


Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro.

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care au început deja să pregătească cadourile pentru Crăciun
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Premiile constau într-un voucher în valoare de 500 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

 

Provocare 8 (20.12.2021 – 26.12.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care și-ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă acasă
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care și-ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă acasă
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Premiile oferite vor fi în număr de două, unul pentru Facebook și unul pentru Instagram, câte unul pentru fiecare câștigător desemnat în urma participării prin Facebook și Instagram VOX. Premiile constau într-un voucher în valoare de 300 lei pentru achiziționarea oricăror produse de mobilier VOX.

 

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

(1)  Pentru a participa la una dintre etapele concursului sunt necesare următoarele:

Provocare 1 (17.05.2021 - 23.05.2021):

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni și să spună care este produsul preferat de la VOX

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni și să spună care este produsul preferat de la VOX

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 

Provocare 2 (21.06.2021 – 27.06.2021):

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni care și-ar dori să participe la concurs

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni care și-ar dori să participe la concurs

             (4) să dea apreciere/like postării respective

 

 

Provocare 3 (19.07.2021 – 25.07.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni care cu care ar sărbători mutarea în noua casă

(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care cu care ar sărbători mutarea în noua casă

(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Provocare 4 (23.08.2021 – 29.08.2021):

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să menționeze cum și-ar dori să arate casa ideală pentru el/ea

(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să menționeze cum și-ar dori să arate casa ideală pentru el/ea
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Provocare 5 (20.09.2021 – 26.09.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să precizeze ce cameră a casei ar decora-o folosind produsele VOX

(4) să dea apreciere/like postării respective


Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să precizeze ce cameră a casei ar decora-o folosind produsele VOX
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

 Provocare 6 (18.10.2021 – 24.10.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care și-ar amenaja casa în stil scandinav
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care și-ar amenaja casa în stil scandinav
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Provocare 7 (22.11.2021 – 28.11.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care au început deja să pregătească cadourile pentru Crăciun
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 5 prieteni care au început deja să pregătească cadourile pentru Crăciun
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Provocare 8 (20.12.2021 – 26.12.2021)

 

Canal Facebook

(1) să acceseze pagina de Facebook VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania 

(2) să dea apreciere/ like paginii VOX România: https://www.facebook.com/voxprofileromania (3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care și-ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă acasă
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

Canal Instagram

(1) să acceseze pagina de Instagram VOX România:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(2) să dea urmărire/follow contului @voxromania:

https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(3) să acceseze postarea care anunță concursul, să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care și-ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă acasă
(4) să dea apreciere/like postării respective

 

(2) Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți prin intermediul platformei https://commentpicker.com/ și sunt prevăzute în Anexă la prezentul Regulament.

(3) Concursul „Câștigă cu VOX” se desfășoară pe pagina de Facebook VOX România - https://www.facebook.com/voxprofileromania și pe pagina de Instagram @voxromania - https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro

(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după datele limită prevăzute pentru fiecare provocare în parte, respectiv 23 mai, ora 23:59, 27 iunie, ora 23:59, 25 iulie, ora 23:59, 29 august, ora 23:59, 26 septembrie, ora 23:59, 24 octombrie, ora 23:59, 28 noiembrie, ora 23:59, 26 decembrie, ora 23:59, nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și tragere la soriți pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorii vor fi anunțați în următoarele date: 24 mai, 28 iunie, 26 iulie, 30 august, 27 septembrie, 25 octombrie, 29 noiembrie, 27 decembrie, în intervalul orar 10:00-18:00.


(6) Fiecare participant are dreptul de a participa cu unul sau mai multe comentarii la fiecare postare destinată concursului de pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/voxprofileromania) și Instagram (https://www.instagram.com/voxromania/?hl=ro) VOX, cu condiția ca prietenii etichetați să fie diferiți.

(7) Câștigătorii înscriși vor fi desemnați prin platforma https://commentpicker.com/ și anunțați printr-un comentariu la postarea de concurs din cadrul platformei Facebook și la story în cazul persoanelor înscrise pe platforma Instagram.

(8) Participanții câștigători vor fi contactați prin mesaj privat pe Facebook/ Instagram la datele 24 mai, 28 iunie, 26 iulie, 30 august, 27 septembrie, 25 octombrie, 29 noiembrie, 27 decembrie, în intervalul orar 10:00-18:00.

 

 1. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

 

6.1. Pe durata Concursului, se vor acorda următoarele premii:

Data

Provocare

Premii

Facebook

Instagram

24 mai

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni și să spună care este produsul preferat de la VOX

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

28 iunie

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni care și-ar dori să participe la concurs

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

26 iulie

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni care cu care ar sărbători mutarea în noua casă

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

30 august

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să menționeze cum și-ar dori să arate casa ideală pentru el/ea

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

27 septembrie

 

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să precizeze ce cameră a casei ar decora-o folosind produsele VOX

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

25 octombrie

 

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni care și-ar amenaja casa în stil scandinav

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

29 noiembrie

 

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni care au început deja să pregătească cadourile pentru Crăciun

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

27 decembrie

 

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care și-ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă acasă

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

 

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. 

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui drept câștigător final (prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat, folosind messengerul Facebook/Instagram și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului. Câștigătorii care au domiciliul în București vor fi invitați în showroomul VOX, cu sediul pe Șoseaua București Nord 15-23 Voluntari, Cod poștal: 077190 pentru revendicarea premiului (voucherului) sau există posibilitatea de livrare la domiciliu a voucherului sunând la unul dintre numerele de contact: +40 727 333 607 sau +40 720 333 350. Câștigătorii cu domiciliul în alte orașe vor fi rugați să sune la unul dintre numerele de contact: +40 727 333 607 sau +40 720 333 350 pentru detalii de livrare.

 

 1. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

 

 1. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

 

 1. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 (1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuării deliberării, validării si atribuirii premiului, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

 

 1. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURS

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

 1. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

Data

Provocare

Premii

Facebook

Instagram

24 mai

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni și să spună care este produsul preferat de la VOX

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

28 iunie

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni care și-ar dori să participe la concurs

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

26 iulie

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni care cu care ar sărbători mutarea în noua casă

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

30 august

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să menționeze cum și-ar dori să arate casa ideală pentru el/ea

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

27 septembrie

 

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni și să precizeze ce cameră a casei ar decora-o folosind produsele VOX

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

25 octombrie

 

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni care și-ar amenaja casa în stil scandinav

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

29 noiembrie

 

Să dea tag în comentarii la 5 prieteni care au început deja să pregăteascăRegulamentul oficial al concursurlui „Câștigă cu VOX” cadourile pentru Crăciun

voucher
în valoare de 500 lei

voucher
în valoare de 500 lei

27 decembrie

 

Să dea tag în comentarii la 4 prieteni cu care și-ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă acasă

voucher
în valoare de 300 lei

voucher
în valoare de 300 lei

 

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestui concurs este de 6.400 lei.          

             

Descarca aici documentul legalizat al regulamentului oficial al concursului „Câștigă cu VOX”