1. Introducere

 

Dreptul dumneavoastră la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate (²Politică²) vă furnizăm informații importante despre modul în care Scandinavian Design House S.R.L. le gestionează.

Scandinavian Design House S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, conform definitiei stabilite de catre Regulamentul 2016/679/UE privind protectia datelor cu caracter personal, are sediul social situat în Str. Fabrica de Glucoza 21, sector 2, Cod postal 020332, Bucuresti.

Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta în această secțiune, fiind publicată versiunea cea mai recentă a Politicii, cu indicarea datei ultimelor modificări.

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum și de ce colectăm, utilizăm și gestionăm datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal.

În completarea prezentei politici, vă rugăm să citiți și secțiunea privind Termeni și condiții pentru a afla toate informațiile privind procesul de vânzare și politica de returnare. De asemenea, prin intermediul Politicii de Cookie explicăm cum și de ce utilizăm aceste module necesare pentru ca experiența dumneavoastră pe site-ul nostru să fie cât mai plăcută.

Scandinavian Design House S.R.L. colectează informații pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site și pentru a finaliza cu succes comenzile efectuate prin intermediul site-ului nostru.

Dacă aveți nelămuriri despre această politică sau despre modul de utilizare a datelor cu caracter personal, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, având următoarele date de contact:

Denumirea Societății: Scandinavian Design House S.R.L.

Adresă: Str. Fabrica de Glucoza 21, sector 2, Cod postal 020332, Bucuresti,

E-mail: dpo@sdhouse.ro

De la momentul primirii cererii, în termen de maximum 30 de zile veți primi un răspuns față de solicitările dumneavoastră. Excepție de la acest termen fac situațiile în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea și în această situație putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

 

 1. Cui i se aplică această Politică de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică atât utilizatorilor / vizitatorilor site-ului nostru www.sdhouse.ro , cât și clienților noștri.

 

 • Definiții utile

În cadrul prezentei politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

 • date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 • Operator – Scandinavian Design House S.R.L., entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • consimțământul persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Plaformă online – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către Scandinavian Design House S.R.L. – sdhouse.ro
 • Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.
 • Vizitator – orice utilizator al site-ului nostru sdhouse.ro

 

 1. Datele prelucrate și scopurile pentru care acestea sunt prelucrate

 

Scandinavian Design House S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (clienți, colaboratori, parteneri etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparținând Scandinavian Design House S.R.L., care derivă din natura obiectului de activitate.

 

Scandinavian Design House S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucurează date astfel:

 • Direct de la dumneavoastră
 • Prin utilizarea modulelor cookie ce ne ajută să înțelegem modul de navigare în cadrul site-ului nostru
 • Prin utilizarea datelor datelor puse la dispoziție de către dumneavoastră prin intermediul platformelor sociale

 

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu dumneavoastră și cu datele dumneavoastră personale. De exemplu, colectăm datele personale în următoarele situații:

 • Când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor sociale.
 • Când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail;
 • Când ne trimiteți orice fel de adresă/sesizare/solicitare de informații;
 • Când plasați o comandă în cadrul site-ului nostru
 • Când ne trimiteți CV-uri în scopul angajării
 • Când vă înscrieți la newsletter ul nostru

 

 1. Crearea unui cont

Pentru a plasa o comandă și pentru ca aceasta să fie finalizată cu succes este necesară crearea unui cont în cadrul site-ului, care presupune transmiterea în mod voluntar a următoarelor date de contact:

 1. Nume și prenume
 2. Adresa
 3. Adresă de e-mail
 4. Parola pe care o alegeți în crearea contului

 

Declarăm că nu vom utiliza aceste date în alte scopuri decât cel privind finalizarea comenzii dumneavoastră. Datele dumneavoastră sunt în siguranță cu noi. Nu le vom divulga către părți terțe. Cu toate acestea, dacă dumneavoastră vă aflați în imposibilitatea accesării contului, ne puteți contacta oricând pentru recuperarea parolei.

 

 1. Plasare comenzi – relații comerciale

Pentru gestionarea corespunzătoare a unei comenzi avem nevoie de datele dumneavoastră personale. Astfel, colectăm datele dumneavoastră: nume și prenume, adresă, adresă de e-mail și număr de telefon direct de la dumneavoastră, scopul prelucrării fiind finalizarea comenzii.

La crearea contului este necesară declararea unei adrese pentru a putea plasa o comandă, având rol de adresă de livrare a produselor comandate, precum și un număr de telefon pentru a avea posibilitatea de a lua legătura cu dumneavoastră și de a vă informa cu privire la stadiul comenzii.

 

 1. Newsletter

Prin abonarea la newsletter, ne transmiteți în mod voluntar date precum numele și prenumele și adresa de e-mail. Noi nu vom folosi aceste date decât cu scopul de a vă transmite mailuri de tip newsletter.

Aveți posibilitatea de a vă dezabona oricând, în cuprinsul fiecărui astfel de mesaj existând aceasta opțiune.

Vom prelucra aceste date până când dumneavoastră decideți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare.

 

 1. Formular de contact

Prin intermediul site-ului vă stăm la dispoziție cu orice informații privind comenzile plasate, procedura de cumpărare prin intermediul site-ului, sau informații cu privire la produsele noastre. Pentru a vă răspunde la aceste solicitări, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ce trebuie completate în cadrul acestui formular si anume:

 • Nume și prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de email
 • Alte informații furnizate în mod voluntar în cadrul Mesajului transmis

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata soluționării solicitării precum și 3 ani de la data soluționării sau până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare.

De asemena, declarăm că nu vom utiliza datele dumneavoastră în alt scop decât pentru a furniza un răspuns solicitărilor dumneavoastră.

 

Rețineți că nu vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră expres și exprimat în mod clar, în scopuri de:

 • Marketing direct
 • Newsletter cu caracter publicitar
 • Informare generică privitoare la oferte și promoții
 • Informare privind actualizările de stocuri, destocări sau eliminare din stoc

De fiecare dată când ne contactați, vom prelucra datele dumneavoastră de contact pentru a vă putea oferi un răspuns. Datele personale sunt păstrate în medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată.

 1. Retur

În cazul în care există neconformități iar produsele indeplinesc condițiile de retur, angajatii Scandinavian Design House  vor proceda la întocmirea documentelor financiar-contabile aplicabile, în conformitate cu prevederile legale.

Datele necesare întocmirii documentelor mai sus mentionate fac referire la: nume, prenume, domiciliu, seria si nr. CI, cont bancar, dupa caz. Vom folosi datele cu caracter personal în scopul întocmirii documentelor financiar-contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare.

 

 1. Recrutare

În cadrul site-ului este posibilă transmiterea de CV-uri pentru a face parte din echipa noastră.

În acest sens vor fi prelucrate de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, imagine ( dacă este furnizată prin intermediul CV-ului), date privind educația, vârsta, date privind experiența în muncă și locurile de muncă avute în trecut.

După evaluarea CV-urilor primite, în scopuri de recrutare vor avea loc o serie de interviuri. În acest sens, vor fi prelucrate, suplimentar față de datele menționate anterior, orice informații sau date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră în cadrul interviului.

Avân în vedere posibilitatea transmiterii CV-urilor dumneavoastră, exclusiv cu consimțământul dumneavoastră expres vom păstra aceste CV-uri pentru o perioadă de 2 ani de la data transmiterii, în scopul unei ulterioare contactări pentru angajare.

Scandinavian Design House S.R.L. declară că toate datele cu caracter personal, indiferent de modalitatea de colectare, sunt prelucrate doar în scopurile declarate. De asemenea, am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru ca datele dumneavoastră să fie păstrate în condiții optime de securitate, măsuri pe care le verificăm periodic cu scopul menținerii unui nivel ridicat de securitate.

 

 1. NAVIGAREA PE SITE-UL WEB. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastra de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită precum și acela de a vă putea oferi un continut publicitar individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a întelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate și scopurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica de cookie.

 

 1. Retenția datelor

Scandinavian Design House S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal strict până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilita, Scandinavian Design House S.R.L. declară că perioada proprie de retenție este de 10 ani.

Rețineți că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, doar în următoarele condiții:

 • Dacă prevederile legale o impun;
 • Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

 

 • Potențiali destinatari ai datelor

În scop contractual, putem transfera date către terțe parți pentru a ne ajuta să procesăm și să livrăm comenzile dumneavoastră.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum clienții noștri utilizează Site-ul - puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

În cele din urmă, putem să vă împărtășim și informațiile dvs. personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, în cazul în care instituții sau autorități publice le solicită.

 

 • Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

La momentul publicării prezentei politici de confidențialitate, Scandinavian Design House S.R.L. nu transferă date cu caracter personal în străinătate. Scandinavian Design House S.R.L. vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679.

 

 1. Securitatea prelucrărilor datelor

La nivelul societății noastre sunt implementate măsuri de siguranță pentru asigurarea unui cadru potrivit pentru păstrarea datelor cu caracter personal. Depunem toate eforturile să le actualizăm în mod constant pentru asigura protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

Totodată, personalul cu acces la date cu caracter personal este instruit periodic prin sesiuni de pregătire intense cu scopul prevenirii unor situații ce ar putea duce la pierderea sau divulgarea datelor dumneavoastră.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului – Scandinavian Design House S.R.L., scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile.

 

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Scandinavian Design House S.R.L. și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Scandinavian Design House S.R.L. are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Scandinavian Design House S.R.L. are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

 

 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrarii, în cazul în care:
 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care Scandinavian Design House S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
 • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și  dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar  într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemmând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, foloseşte datele de contact ale Scandinavian Design House S.R.L.  din secțiunea I Introducere de mai sus.

Dacă doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteți accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262.

Această politică poate fi actualizată pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

 

Data acestei versiuni: 16.04.2020